Η Φιλοσοφία​ μας

 • Μια ομάδα από ανθρώπους με σύγχρονες ιδέες, δημιουργικότητα και γνώσεις, έτοιμη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει έργα υψηλής ποιότητας και κάθε κλίμακας.
 • Κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και κάθε έργο είναι ένα νέο στοίχημα επιτυχίας για εμάς.

Οι δεσμεύσεις μας

 • Τα προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους.
 • Οι παραγγελίες ή/και οι συμβάσεις με τους πελάτες μας θα υλοποιούνται όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί.
 • Στόχος μας παραμένει πάντοτε η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.
 • Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των πελατών/ συνεργατών μας.
 • Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (βάσει προδιαγραφών ISO 9001:2015) και των λειτουργιών της Εταιρείας.

Οι αρχές μας

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Ποιότητας (ISO 9001:2015) της.
 • Θέτουμε ως Εταιρεία στόχους στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Εταιρείας μας.
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διεργασίας Ποιότητας και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της

Οι προτεραιότητες μας

 • Η ικανοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου με τη βέλτιστη αρχιτεκτονική λύση και κατασκευαστική λεπτομέρεια. Με ολιστικό σχεδιασμό, εναλλακτικά σενάρια και ένα πρωτοποριακό σύστημα ανάλυσης της καθημερινότητας του πελάτη, σας οδηγούμε στο να ανακαλύψετε τις πραγματικές σας ανάγκες

Τα πλεονεκτήματα μας

 • Το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας με το οποίο απαντάμε σε κάθε απαίτηση. 
 • Η δυνατότητα μας να αναλάβουμε ένα έργο από την αρχική μελέτη έως την κατασκευή του.