Chara Orfanoudaki

CV

שרה אופנודקי נולדה באתונה בשנת 1985 ובאה מכרתים. היא סיימה את לימודי התיכון בבית הספר לאונין (ניאה סמירני) כתלמידה מצטיינת במסלול הטכנולוגי. ב-2004 החלה את לימודיה בבית הספר להנדסה ואדריכלות באוניברסיטה הטכנולוגית הלאומית באתונה. במהלך לימודיה השתתפה בשתי תכניות של NTUA לשימור מבנים. היא גם השתתפה בקורס מיוחד בנושא המוצג בקביעות באולם מחוז קרקירה.
ההרצאה ופרויקט הסיום שהגישה ביחד עם מרו אלכסנדרופולו היה מצוין.
ב-2013 הוכר פרויקט הסיום שלה בתחרות כישרונות אדריכלות יווניים כאחד מ-41 פרויקטי הסיום של תלמידים יוונים בוגרים או מוסמכים ב-5 השנים האחרונות ביוון ובעולם. כל הפריקטים הזוכים בתחרות הוצגו בהיכל הקונצרטים של אתונה. באותה השנה השתתפה ביחד עם שני אדריכלים נוספים (אלכסנדרופולו מרו, ארגירקקי פרי) בתחרות Heraklion X4 לפיתוח השכונות של הרקליון. הפרויקט שלהם זכה לציון לשבח.
מ-2007 ועד 2012 שיתפה פעולה עם חברת הבנייה Domisi Attikis SA ועם מספר חברות אדריכלות.

ב-2013 הקימה חברת אדריכלות משלה במוסחטו וב-2018 החליטה להעבירה לגליפדה.

כיום היא עובדת כאדריכלית ראשית בחברת האדריכלות שלה בגליפדה ומשלימה תואר שני בתחום עיצוב בר-קיימה של בניינים וערים.