Δημοσίευση στο Κτίριο – Ένας αστικός κήπος στη Νέα Σμύρνη

Το έργο αφορά στον επανασχεδιασμό του εξωτερικού χώρου του καφέ – εστιατορίου “Coffee Avenue”, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Όλη η πλατεία έχει έντονο εμπορικό χαρακτήρα, διαθέτει μεγάλο αριθμό χώρων αναψυχής και αποτελεί σημείο συνάντησης τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο και επισκεπτών από άλλες περιοχές. Ταυτόχρονα σε μεγάλο μέρος της πλατείας συναντάται το στοιχείο του νερού με τη δημιουργία ενός συστήματος συνεχόμενων λιμνών με καταρράκτες και σιντριβάνια σε πολλά επίπεδα.

Η παρέμβαση που έγινε, καθώς μεγάλο τμήμα του καφέ εκτείνεται στη διαμορφωμένη πλατεία, έπρεπε να μην αλλοιώνει την ταυτότητα της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα να διαχωρίζεται από τα παρακείμενα καφέ, που στοιχίζονται
το ένα δίπλα στο άλλο. Επίσης, σε πρόκληση αναδείχθηκε το γεγονός ότι όλες οι κατασκευές έπρεπε να μην είναι σταθερές και μόνιμες, αλλά να έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης. Έτσι, με το σχεδιασμό επιχειρήθηκε η επιστροφή του χώρου στην πλατεία. Καθιστικά που μοιάζουν με παγκάκια είτε παρέχουν θέα στον πεζόδρομο και στα σιντριβάνια είτε προσφέρουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Ένα κεντρικό καθιστικό στη μέση του χώρου υπενθυμίζει τη σημασία της κοινωνικοποίησης.

Ένας ακόμη στόχος ήταν η εισαγωγή του στοι-χείου του πρασίνου, το οποίο δίνει στην πλατεία και στους κατοίκους μια μικρή όαση, ένα θύλακα αστικού πρασίνου (“urban garden”), ο οποίος έλειπε από την πλατεία και από την πόλη εν γένει. Γι’ αυτόν το λόγο αναρτήθηκαν φυτά από τα καφασωτά της ξύλινης οροφής, αλλά τοποθε-τήθηκαν και στην πλάτη των καθισμάτων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο φωτισμός, με τον οποίο δημιουργήθηκαν σενάρια για όλες τις ώρες της ημέρας, καθώς και για πιθανές ειδικές εκδηλώσεις.

 

Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη: Labarch Design Studio Μελέτη φωτισμού και διακόσμηση: Labarch Design Studio Τοποθεσία: Πλατεία Νέας Σμύρνης, Αθήνα Χρόνος κατασκευής: 2021 Παρουσίαση: Χαρά Ορφανουδάκη, Νάντια Μητροκανέλου Φωτογραφίες:
Μιχαήλ Δαμάσκος

YOUR COMMENT