Αρχιτεκτονικό Γραφείο | Χαρά Ορφανουδάκη | ISO 9001

Research Program – Villa Rossa

villa_rossa_1

Details

TITLE Ι RESEARCH PROGRAM – PILOT RESEARCH ON THE DOCUMENTATION OF THE CONSTRUCTION AS LONG AS WITH THE PROBE OF THE PATHOLOGY IN A MONUMENTAL BUILDING _ VILLA ROSSA, A LISTED BUILDING OF THE 19TH CENTURY , IN THE CITY OF CORFU AS AN EXAMPLE OF THE RESEARCH.
RESEARCH INSTITUTE Ι ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
RESEARCH AGENCY Ι
NATIONAL METSOVIO POLYTECHNIC
TYPE OF PROJECT Ι​ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
LOCATION Ι CORFU
SCIENTIFIC DIRECTOR Ι
Π.ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ
MAIN RESEARCHER Ι Β.ΤΣΟΥΡΑΣ
RESEARCH GROUP Ι Ε.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ, Κ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, Γ.ΜΑΚΡΗΣ, Μ.ΤΖΙΤΖΑΣ, Χ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ, Ι.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, Λ.ΚΑΡΑΠΙΤΑ, Ν.ΤΡΥΦΩΝΑΣ, Ε.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, Ε.ΤΟΥΡΝΑΣ
STUDENT RESEARCH GROUP Ι Χ.ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.ΖΑΡΜΠΗΣ, Μ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, Β.ΚΟΛΙΑΚΗ, Α.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Δ.ΣΑΓΩΝΑΣ, Σ.ΤΖΑΝΑΚΗ
HISTORICAL DOCUMENTATION Ι
Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
YEAR Ι 2009-2010

Villa Rossa ( Red Mansion ) is a listed building of the 19th century, inextricably linked to Corfu’s recent history. It is a landmark in Corfu and besides its characteristic forms and its really strong red color it has a great sentimental value for the local people of the island of Corfu. In the research program of NTUA, we made a complete historical analysis and documentation of the building complex, followed by the structural analysis of the monument as long as with a registration of its pathology and a detailed list of  damages (cracks, failures, existing humidities, behavior of the building in earthquake etc). The program was completed with  the assessment of the  building’s current state and with specific suggestions for the reinforcement and restoration of the building complex.

Close Menu