Η αρχιτεκτονική είναι τέχνη, αλλά το αρχιτεκτόνημα δεν είναι γλυπτό. 

Σχεδιάζουμε για τον Άνθρωπο, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του με στόχο το βέλτιστο υλοποιημένο σενάριο  . ~lab.arCH