Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Κοζάνη x4

arxitektonikos-diagonismos-kozanix4 6

Details

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Χ4
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ι ΚΟΖΑΝΗ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ Ι  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ι Χ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΟΣ Ι 2014 

Μελετώντας την πόλη της Κοζάνης διαπιστώθηκε η έντονη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία συνίσταται στην εμφανή έλλειψη πρασίνου και πεζοδρόμων (με εξαίρεση τον κεντρικό πεζόδρομο στη Λεωφόρο Ειρήνης) , στην ύπαρξη οχλουσών δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα και ελλιπούς φωτισμού με έξαρση στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά της κεντρικής πλατείας Νίκης.


Αρχική σκέψη της ομάδας ήταν να αξιολογηθούν και να ταυτοποιηθούν κάποια χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε να αξιοποιηθούν στην πρόταση και να επιτευχθεί η “διείσδυση” του πρασίνου που υπάρχει στις παρυφές της πόλης στο κεντρικό της τμήμα.

Η περιοχή επέμβασης

Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Κοζάνης και ορίζεται από τις οδούς Γεωργ.Τιόλη, Φαρσάλων και Κλεισούρας ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στη μέση της νοητής διαδρομής που ενώνει την κεντρική πλατεία (πλατεία Νίκης) που πρόκειται να αναπλαστεί και τη νέα Δημοτική βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής . Στο σύνολο της η περιοχή περικλείεται από μια σειρά πλατειών, των οποίων η ανάπλαση έχει ανακοινωθεί και συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της προαναφερθείσας υποβάθμισης.


Τα κτήρια που υφίστανται στα επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα, καθώς και γύρω από αυτά, είναι υψηλής δόμησης (τεσσάρων και πέντε ορόφων), με ανενεργούς ακάλυπτους και άναρχο περίγραμμα στο εσωτερικό του ακάλυπτου χώρου. Η φύτευση είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη, ο χώρος κίνησης των πεζών έχει θυσιαστεί για την κυκλοφορία των οχημάτων και ο πυρήνας της γειτονιάς ως τόπος κοινωνικοποίησης και συνάθροισης έχει αλλοτριωθεί.

Κάτοψη της πρότασης
Σκίτσα επεξεργασίας της ιδέας

Η Ιδέα

Διαπιστώνοντας την έντονη πολυμορφία και αταξία του αστικού ιστού θελήσαμε να προτείνουμε ένα σύστημα καννάβων που ακολουθούν τα ίχνη των υφιστάμενων κτηρίων και δημιουργούν έναν “εσωτερικό” κάνναβο για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, ο οποίος επεκτείνεται και σε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου ώστε να τον ενοποιήσει με τον ακάλυπτο και να αποτελέσει οδηγό για την είσοδο εντός του τελευταίου.


Με πεζοδρόμηση όλων των δρόμων που περικλείονται από τα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα παραχωρούμε στους πεζούς το χώρο κίνησης που έχουν ανάγκη και προτείνοντας διαφορετικά υλικά επίστρωσης για τους κοινόχρηστους χώρους σηματοδοτούμε τις διαφορετικές χρήσεις που επιθυμούμε να έχει καθένας από αυτούς. Στα σημεία κίνησης της διαδρομής μας τοποθετούμε σκληρό δάπεδο, με πλάκες διαστάσεων καθορισμένων από τον κάνναβο μας, ενώ στα σημεία στάσης τα δάπεδα είναι πιο μαλακά.


Η φύτευση έρχεται τόσο να ρυθμίσει το μικροκλίμα της περιοχής, να καλύψει το εσωτερικό των τετραγώνων και να “συμπληρώσει” τα περιγράμματα των κτηρίων, καθώς και γραμμικά να τονίσει την κίνηση της διαδρομής μας και να αποτελέσει ένα φυσικό σκίαστρο για τον αστικό εξοπλισμό (παγκάκια) που έχει σχεδιαστεί σε διάφορα σημεία της. Εντός επιλεγμένων παρτεριών προτείνουμε για φυτευθεί κρόκος κοζάνης, ένα φυτό χαρακτηριστικό της παραγωγής της πόλης που έχει πολλαπλές ευεργετικές ιδιοτήτες και ένα χαρακτηριστικό μωβ χρώμα.


Το υδάτινο στοιχείο που επίσης είναι ελλιπές στην πόλη θελήσαμε να κάνει την εμφάνιση του σε δύο χαρακτηριστικά σημεία συγκέντρωσης πρασίνου και ανθρώπων.


Η κορύφωση της σχεδιαστικής μας χειρονομίας λαμβάνει χώρα στο σταυροδρόμι, όπου δημιουργείται μια διαπλάτυνση και μία πλατεία- χώρος συγκέντρωσης και δραστηριοτήτων για την τοπική κοινωνία σε ένα αδόμητο κομμάτι στη γωνία του οικοδομικού τετραγώνου.

Άποψη της πλατείας και μέρους της διαδρομής
Η πλατεία στο σημείο στου «σταυρού»