Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ηράκλειο x4

arxitektonikos-diagwnismos-heraklionx4 (3)

Details

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ4
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι ΕΑΧΑ Α.Ε
ΒΡΑΒΕΥΣΗ Ι ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑ
ΕΚΘΕΣΗ Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ι Χ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Π.ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗ
ΕΤΟΣ Ι 2012

Αναγνώριση του Ηρακλείου

Mελετώντας την πόλη του Ηρακλείου διαπιστώθηκε η έντονη υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής με έξαρση στο παραλιακό μέτωπο όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και μέχρι σήμερα λειτουργούσε και η λαχαναγορά ολόκληρου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Ηρακλείου.


Η εικόνα της υποβάθμισης στο σημείο αυτό συνίσταται στη μόλυνση του γραφικού και ιστορικού κόλπου του Δερματά από οχετούς, στην ύπαρξη εγκαταλελειμμένων μεγάλων κτηρίων (ΔΕΗ, βιοτεχνικά κτίρια, Καπνοκοπτήριο), καθώς και στη μέχρι πρότινος ύπαρξη οχλουσών και ρυπογόνων λειτουργιών (λαχαναγορά, συνεργεία κλπ).


Η δόμηση των νέων κτιρίων είναι υψηλή σε σχέση με τα υπάρχοντα κτίσματα και με το περιορισμένο εύρος των δρόμων δημιουργώντας ένα ασφυκτικό αίσθημα στον περιπατητή. Το κτιριακό απόθεμα είναι αναξιοποίητο και ερειπώνει.


Αρχική σκέψη της ομάδας, ήταν να αξιολογηθούν και να ταυτοποιηθούν κάποια χαρακτηριστικά της περιοχής σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, ώστε να αξιοποιηθούν στην πρόταση και να γίνει το νερό στοιχείο αειφορίας και ένα σύμβολο παραπομπής στην ιστορική διαδρομή της περιοχής.


Το συνολικό υδατικό δυναμικό που δύναται να αξιοποιηθεί ανέρχεται σε 857 εκατομμύρια κυβικά περίπου (δεν περιλαμβάνονται οι τρεις μεγάλες υφάλμυρες καρστικές πηγές της Κρήτης), από τα οποία πάνω από το 60% δεν χρησιμοποιείται (χειμερινές παροχές πηγών και επιφανειακή απορροή). Αυτά, αποτελούν νερά καλής ποιότητας που είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί με διάφορους τρόπους (γεωτρήσεις, φράγματα, υδρομαστεύσεις κ.α.).


Ενδεικτικά, η κατανάλωση νερού, σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη για το έτος 2000 στην Κρήτη έφτασε τα 372 εκατομμύρια, καλύπτοντας το 42% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ η ζήτηση έφτανε τα 515 εκατομμύρια κυβικά (κυρίως για την κάλυψη περισσότερων αρδευόμενων εκτάσεων).

Η περιοχή της Αγίας Τριάδας

Η περιοχή της Αγίας Τριάδας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της εντός των τειχών ιστορικής πόλης. Περιλαμβάνει και είναι σε επαφή με σημαντικά μνημεία της, ενώ ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορική της πορεία και εξέλιξη. Περικλείεται από τις οδούς Καλοκαιρινού, Γιαμαλάκη, Παραλιακή Λεωφόρο (Βενιζέλου) και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Στο σύνολο της η περιοχή της Αγίας Τριάδας, αποτελεί μια από τις 25 συνοικίες του Δήμου Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα μια από τις 5 που βρίσκονται εντός των Ενετικών τειχών. Η Αγία Τριάδα υπήρξε κατά την Τουρκοκρατία αραιοδομημένη. Κατά το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, κατασκευάσθηκαν τα εργοστάσια και οι αποθήκες όπου γινόταν η επεξεργασία και η αποθήκευση των κύριων αγροτικών προϊόντων του νομού (σταφίδα, κρασί, λάδι).

Η περιοχή απέκτησε σαφή βιοτεχνικό – βιομηχανικό χαρακτήρα. Κοντά στα εργοστάσια δημιουργήθηκαν οι γειτονιές που εγκαταστάθηκαν οι άνθρωποι, πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους, που αποτελούσαν το εργατικό δυναμικό του πρώτου αυτού βιομηχανικού πυρήνα του Ηρακλείου.

Κάτοψη της πρότασης
Η ιδέα
Σκίτσα επεξεργασίας της ιδέας
Η περιοχή μελέτης - Διάγραμμα κυκλοφορίας

Η περιοχή που επιλέχθηκε, συνοψίζει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Αγ. Τριάδας. Πρόθεση είναι να δημιουργηθεί αφορμή σύνδεσης με την ιστορία, μέσω των σύγχρονων συστημάτων αειφόρου ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, και με δυναμική ενός ευρύτερου σχεδιασμού με αφορμή την πρόταση αυτή , χρησιμοποιείται ο κεραμικός αγωγός ύδρευσης που συναντάται στην μινωική Κρήτη ώστε να εξυπηρετήσει την αναφορά στο υδάτινο στοιχείο και να συμβολίσει την διαδρομή. Η διαδρομή αυτή δύναται να αναπαράγει και άλλες, σε ένα σύστημα αειφόρου σχεδιασμού τέτοιων διαδρομών στην Αγ. Τριάδα.


Ο αγωγός έχει διάμετρο ικανή να παραλάβει το σύστημα των φυτεύσεων και της υδροπονικής καλλιέργειας, και κυμαίνεται από 30-40 εκ. διάμετρο. Η τοποθέτηση του αγωγού γίνεται υπέργεια και σε μικρή απόσταση από το έδαφος,, στηρίζεται σε μεταλλικούς πασσάλους, και διατρέχει όλη την διαδρομή της κύριας οδού που καταλήγει στην θάλασσα. Εντός του κεραμικού αγωγού , τοποθετούνται οι υποδομές ανάπτυξης των φυτών ,ενώ οι φυτεύσεις τοποθετούνται σε επαναλαμβανόμενες μικρές οπές διαμέτρου 20 εκ. Στην κύρια διαδρομή στην οποία διατρέχει ο αγωγός χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός κυβόλιθων γήινων χρωμάτων.


Η διαμόρφωση της κάθετης σε αυτή την διαδρομή οδού είναι ήπια, όπου τοποθετούνται διαμήκεις προθήκες κονιάματος για την φύτευση σπόρων και δενδρυλλίων, δημιουργώντας μίας ήπιας μορφής φυτώριο. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την δαπεδόστρωση, είναι έτοιμο κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο.


Σε επιλεγμένο σημείο της κύριας διαδρομής και ο κεραμικός αγωγός γίνεται υπόγειος ώστε να μην δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ σε σημεία καίρια τοποθετείται η βρύση, η οποία είναι μεταλλική κατασκευή με κεραμικούς αγωγούς και δεξαμενή διοχέτευσης βρόχινου νερού στο άνω μέρος της.

Η υδροπονική διαδικασία

Η Υδροπονία είναι μια μέθοδος καλλιέργειας φυτών χρησιμοποιώντας διαλύματα θρεπτικών ουσιών στο νερό, χωρίς χώμα. Τα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν με τις ρίζες τους στο θρεπτικό διάλυμα ή σε ένα αδρανές μέσο, όπως ο περλίτης, το αμμοχάλικο, ο πετροβάμβακας, ή ο φλοιός καρύδων κ.ά.


Η διαδικασία της υδροπονικής ανάπτυξης στους ωκεανούς, μας πηγαίνει πίσω περίπου στο χρόνο που δημιουργήθηκε η γη. Η υδροπονική ανάπτυξη των φυτών προηγήθηκε κατά εκατομμύρια χρόνια της ανάπτυξης τους στο χώμα.


Με την υδροπονία, η ανάπτυξη των φυτών είναι ταχύτερη, δε χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, χρειάζεται περίπου το 5-10% του νερού και το 10% των θρεπτικών συστατικών (χημικών ή οργανικών λιπασμάτων)σε σχέση με την καλλιέργεια στο χώμα. Δε χρησιμοποιείται καλλιεργήσιμη γη και εκτάσεις μπορούν να αλλάξουν από αγροτικές σε δασικές, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον λόγω του ελεγχόμενου συστήματος έχει σταθερές και υψηλές παραγωγές τα παράσιτα και οι ασθένειες αντιμετωπίζονται ευκολότερα, είναι ευκολότερη η συγκομιδή.


Μπορεί να είναι 100% οργανική καλλιέργεια, αν χρησιμοποιηθούν οργανικά θρεπτικά συστατικά ή, ακόμα καλύτερα, Ακουαπονία, χωρίς φόβο για υπόλοιπα στο έδαφος προηγούμενων καλλιεργειών ή μολύνσεων από φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα ή μεταλλαγμένα από γειτονικά αγροκτήματα.

Επεξεργασία όψης Δελημάρκου
Επεξηγηματικό διάγραμμα υδροπονίας